dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ทางฝ่ายอิสลามศึกษาโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ       ได้จัดโครงการ "การประกวดขับร้องอนาซีดและอาซานสู่อาเซียน ครั้งที่ 1"             ณ อาคารฟ้า-ขาว โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

 แจ้งปฏิทินการทดสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2557 ในระดับประถมศึกษา          ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557

ในวันที่ 23-29 กรกฏาคม  2557 ทางฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระ การเรียนรู้   ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งมีการแสดงผลงานของนักเรียนและการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย   ณ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ขอแสดงความยินดีให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เทศบาลนครสุราษฯ

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทางโรงพยาบาลรือเสาะ มีการบริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นวัคซีนกระตุ้นป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MMR)

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเรจ จำกัด  ได้จัดโครงการทัศนศึกษา โดยนำเยาวชนที่รักกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งนักวอลเลย์บอลของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้รับการคัดเลือกจากสมาคม จำนวน 8 คน พร้อมกับผู้ดูแล เข้าร่วมโครงการ          ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม  2557

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสได้จัด

อมรม"บัญชีต้นกล้า" โครงการขยายผลเพื่อการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้

กับนักเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ประกาศให้ทราบ จากการที่มีข่าวลือว่ามีการจับเด็กขึ้นรถตู้ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบว่าโรงเรียนอนุบาลรือเสาะเฝ้าระวังและดูแลลูกๆนักเรียนเป็นอย่างดี ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างไร จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทุกๆท่านได้รับทราบ. 

วงละออนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี Yala Music  Award 2014

ณ เวทีกลาง งานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2557

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน

(แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2557 

วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557

ณ. อาคารฟ้า - ขาวของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คุณนฤมล  ศิริวัฒน์  

สมาชิกวุฒิสภา / ประธานพัฒนาฮอกกี้ทีมชาติไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมนักเรียนและนักกีฬา

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ยินดีต้อนรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยความยินดียิ่ง

จำหน่ายชุดนักเรียน - ชุดพละ

วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2557

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

18 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บันฑิตน้อย รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2556

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที 2/2556

(ระดับชั้นประถมศึกษา)

กำหนดการทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้

ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 - 3

เกมส์แห่งความสมานฉันท์ + มิตรภาพ

"รือเสาะวอลเลย์บอล"

ประชาชนชายและยุวชนหญิง 12 ปี ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

ณ. โรงยิมฟ้าขาว โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

6 กุมภาพันธ์ 2557  ทางฝ่ายงานอิสลามศึกษาร่วมกับ

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

จัดกิจกรรม "เมาลิดสัมพันธ์"

ณ. อาคารเอนกประสงค์ฟ้า-ขาวโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่  2 ประจำปีการศึกษา  2556  

ระดับประถมศึกษา

 

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ภาษาไทย)

ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2556

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้ส่งการแสดงของนักเรียน ในชื่อชุด " บุษบาเสี่ยงเทียน" ไปร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทง ณ สวนกาญจนาภิเษก เทศบาลตำบลรือเสาะ

ท่าน ผู้อำนวยการพบปะกับคณะครู นักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้าพร้อมขอยกย่อง ชื่นชม นักเรียนในการทำความดี ได้แก่ เด็กหญิง บัรกิซ  ดอคอ ชั้น ป.6/2 ที่ช่วยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนก่อนกลับบ้านทุกๆวัน โดยมอบทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลให้เป็นกำลังใจแก่นักเรียน

ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงอนุบาลรือเสาะ

ได้คว้าแชมป์รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

จากการแข่งขันรายการ "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล"

ระหว่างวันที่ ๓๐ ต.ค - ๔ พ.ย ๕๖ ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๔  พรุค้างคาว จ. สงขลา

 ยินดีต้อนรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

โหลดได้ที่นี้...

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (ระดับชั้นประถมศึกษา)

โหลดได้ที่นี้...

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (ระดับชั้นอนุบาล)

โหลดได้ที่นี้...

พิธีมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2555

ทีมวอลเลย์บอลอนุบาลรือเสาะ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ จากการแข่งขันรายการ " สพฐ.เกมส์ 2555"

ระหว่างวันที่ 22-28 ธ.ค.55 ณ สนามโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา สำหรับลูกๆ นักเรียน

ในระดับชั้น ป.1

ขณะนี้ ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

รายงานผลการเรียนรู้ปลายปี

ประจำปีการศึกษา 2556

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง 1/1

ห้อง 1/2

ห้อง 1/3

ห้อง 1/4

ห้อง 1/5

ห้อง 1/6

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง 4/1

ห้อง 4/2

ห้อง 4/3

ห้อง 4/4

ห้อง 4/5

ห้อง 4/6

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 2/1

ห้อง 2/2

ห้อง 2/3

ห้อง 2/4

ห้อง 2/5

ห้อง 2/6

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง 5/1

ห้อง 5/2

ห้อง 5/3

ห้อง 5/4

ห้อง 5/5

 

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 3/1

ห้อง 3/2

ห้อง 3/3

ห้อง 3/4

ห้อง 3/5

้อง 3/6

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง 6/1

ห้อง 6/2

ห้อง 6/3

ห้อง 6/4

ห้อง 6/5

 

 

  

 

คุยกับผู้บริหาร

ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน สามารถที่จะฝากคำถามที่ท่านสงสัยไว้ได้นะครับ

ดูทั้งหมด.....

ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยicon

ทางฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย มีการแสดงผลงานของนักเรียนและการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ (23/07/2557)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...
พบปะและให้กำลังใจวงเมโลเดียน

นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้มาพบปะและให้กำลังใจกับนักเรียนวงเมโลเดียนของโรงเรียน(22/07/2557)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...
ประกวดแข่งขันขับร้องอนาซีตและอาซานสู่อาเซียน ครั้งที่ 1icon

ฝ่ายอิสลามศึกษา โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดโครงการ"การประกวดขับร้องอนาซีตและอาซานสู่อาเซียน ครั้งที่ 1" ณ อาคารฟ้า-ขาว โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ (22/07/2557)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...
โครงการ "กำจัดเหา"

ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดโครงการ"กำจัดเหา"ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2557 (15/07/2557)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...
โครงการประกวด"หนูน้อยฟันสวย"

ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดโครงการประกวด"หนูน้อยฟันสวย" 10/07/2557

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์สโมสร

 ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้นำนักเรียนและคณะครูที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาพร้อมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดราษฎร์สโมสร รวมทั้งได้นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2-3ไปเรียนรู้นอกสถานที่ในวันสำคัญและสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล (09/07/2557)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

เชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ครับ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ


ยังไม่มีคำถามอยู่ในขณะนี้

สร้างกระทู้ใหม่ | More...
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู


โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com