dot dot
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา


ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน

การอบรมศักยภาพในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ณ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดบุคลากรเข้าอบรม" ศักยภาพในการจัดกิจกรรมนันทนาการ " โดย กก.ตชด.44 สถานีวิทยุ ศอ.บต (14-15 ธันวาคม 2556)

เทิดไท้ องค์ราชัน ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" (4 ธันวาคม 2556)

กิจกรรมวันวิชาการ (โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ)

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชา (ภาษาไทย) (27 -28 พฤศจิกายน 2556)

โครงการอบรมเทคนิคการสอน (ภาษาไทย)

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดบุคลากรเข้าร่วมอบรม เทคนิคการสอน (ภาษาไทย) ณ เทศบาลตำบลรือเสาะ ( 9 -10 พฤศจิกายน 2556 )

หน้า 12/29
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  [ถัดไป]
[Go to top]dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู


โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com