dot dot
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา


โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย Thai student smile

 โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย Thai student smile สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ การอ่าน - เขียน โครงการ Thai student smile ประจำปีการศึกษา 2558

 ท่านวรรรัตธิญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ ได้จัดประชุมพบปะคณะกรรมการดำเนินการทดสอบนักเรียน การอ่าน - เขียน โครงการ Thai student smile ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2559 (29/2/59)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่อง โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่อง โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" พร้อมผอ.สช.อําเภอรือเสาะ มาพบปะเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ (29/2/59)

การสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2558

 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของทุกโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอรือเสาะ ได้ทำการสอบ O-Net ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ (27/2/59)

กิจกรรมนันทนาการ

 ร้อยตรีสิทธิชัย คีรีรัตน์ และเจ้าหน้าที่ทหารจาก ฉก.นราธิวาส 30 ร่วมกิจกรรมนันทนาการกับนักเรียน พร้อมฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวและบริการตัดผมให้กับนักเรียนชาย (18/2/59)

หน้า 12/60
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  [ถัดไป]
[Go to top]dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู


โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com