dot dot
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา


แจกเงินสนับสนุน ค่าชุด และอปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2556

วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้ทำการมอบเงินสนับสนุนค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดเทอมวันแรก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้กำหนดให้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2556

พิธิมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 21 มีนาคม 2556 ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดพิธีรับวุฒิบัตรทางการศึกษา (บัณฑิตน้อย) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการนำน้องเที่นวชม อ.น.ส.

เมือ วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดโครงการนำน้องเที่ยวชม อ.น.ส. โดยมีลูกๆ นักเรียนและคณะครู จาก ศูนย์เด็กเล็กนำรอซียะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบริจ๊ะ เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน

สอบ O-Net ของนักเรียน ป.6

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของทุกโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอรือเสาะ ได้ทำการสอบ O-Net ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ โดยมีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 306 คน

หน้า 12/27
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  [ถัดไป]
[Go to top]dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู


โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com