dot dot
ร่วมขบวนพาเหรด งานของดีศรีสาคร
ภาพขบวนพาเหรดประมวลภาพกิจกรรมการศึกษา

ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
เทศกาลตรุษจีน
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2558
กิจกรรมพบปะสายรถรับ-ส่งนักเรียน
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้นอนุบาล1-3 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ในโครงการ"โรงเรียนประหยัดน้ำ
สอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งภาษาไทย
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558
วันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารฟ้า-ขาว
มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่ ปี 58
เยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจ
โครงการเดิน วิ่งมินิมาราธอนคืนความสุขให้ประชาชน
เดินขบวนจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ณ ศาลาประชาคม อำเภอรือเสาะ
ร่วมขับร้องเพลงคืนความสุขกับประชาชนต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มายากลโชว์
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมหน้าเสาธง
บรรยกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.กระบี่
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ทดสอบประเมินความรู้ปลายภาคเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557
อบรมวัยญากรณ์ เทรนเนอร์ป๊อป คงสุวรรณ์ภานิช
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา
ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ระดับอนุบาล 1- 3
โครงการฝึกอบรมศิลปะการป้องกันตัว (ปันจักสีลัต)
การเรียนรู้เรื่องสีธรรมชาติระดับชั้นอนุบาล 1
สร้างขวัญและกำลังใจ
ร่วมด้วย ช่วยกัน โรงเรียนน่าอยู่
ร้อยเอก ทะวรรตสินธ์ พจนา หน.ชบ.กร.ฉก.นราธิวาส 30
มหกรรมของดีอำเภอศรีสาคร
ประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียนระดับอนุบาล
"กีฬาเทศบาลสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับอำเภอรือเสาะ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
มอบเกียรติบัตร ในการแข่งขันอาซานและอนาชีด สู่อาเซียน
โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย
พบปะและให้กำลังใจวงเมโลเดียน
ประกวดแข่งขันขับร้องอนาซีตและอาซานสู่อาเซียน ครั้งที่ 1
โครงการ "กำจัดเหา"
โครงการประกวด"หนูน้อยฟันสวย"
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์สโมสร
กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์สโมสร
โครงการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
แด่น้องๆสู่อาเซียน
มอบอินทผลัม
สำนักงานการศึกษาเอกชน อ.รือเสาะ (สช.)ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
วันไหว้ครูประจำปี 2557
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
การประกวดวงดนตรี Yala Music Award 2014
โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน(แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2557
มอบงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำปี 2557
กิจกรรมลานหน้าเสาธง
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.สระบุรี
มายากลโชว์การกุศล
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสื่อ - เนตรนารีสามัญ
วันเมาลิดสัมพันธ์
เทศกาลวันตรุษจีน
ทัศนศึกษาดูงาน ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
การอบรมศักยภาพในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ณ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
เทิดไท้ องค์ราชัน ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
กิจกรรมวันวิชาการ (โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ)
โครงการอบรมเทคนิคการสอน (ภาษาไทย)
กิจกรรมวันลอยกระทง
ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนบน Tablet
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน (ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 13)
โครงการเกษตร สอนนักเรียนขับรถแมคโคร
ผอ.สช.รือเสาะ มอบวุฒิบัตร แก่ นักเรียนและครูผู้ควบคุม
มหกรรมวิชาการ ระดับอำเภอ ประจำปี 2556
แจกเงินสนับสนุน ค่าชุด และอปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2556
เปิดเทอมวันแรก
พิธิมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2555
โครงการนำน้องเที่นวชม อ.น.ส.
สอบ O-Net ของนักเรียน ป.6
นักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 ทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา
นักเรียน ชั้น ป.2 และ ป.3 ทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา
นักเรียน ชั้น ป.1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา
นักเรียน ป.2 ร่วมกันทำอาหารมื้อเที่ยง
ผอ.สช.รือเสาะ และคณะทำการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผกก.สภ.รือเสาะ พ.ต.อ. อโณทัย จินดามณี ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
การเรียนการสอน โดย ใช้ tablet เป็นสื่อในการเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ปี 2555
5 ธันวา มหาราชา
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555
โครงการอดออมกับธนาคารออมสิน เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
การแข่งขันกีฬาเปตอง สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2555 (รอบคัดเลือก)
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2555 (รอบคัดเลือก)
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกีฬาใบยางเกมส์ ครั้งที่ 12
ประชุมสื่อมวลชน อำเภอรือเสาะ
มอบเหรียญรางวัล แก่นักกีฬาอนุบาล
การแข่งขันกีฬา "ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 12" ประเภทครู
การแข่งขันกีฬา "ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 12" ในระดับชั้น ประถมศึกษา
การแข่งขันกีฬา "ใบยางเกมส์ ครั้งที่ 12" ในระดับชั้น อนุบาล
มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย
การแข่งขัน ศอ.บต.วอลเลย์บอล "นิบง คัพ" ครั้งที่ 3
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประชุมสายรถ รับ-ส่ง นักเรียน
ตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพรวันแม่
กิจกรรม 80 พรรษา มหาราชินี
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า
กิจกรรม 80 พรรษา มหาราชินี
ฉีดวัคซีน
โครงการบูรณาการความคิดพิชิตปัญหาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้
ผู้อำนวยการมอบเงินสบับสนุนแก่นักเรียนระดับชั้น ป.6 ในการทำหมวกจากกล่องนม
มหกรรม"ตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยวิถีชาวนรา เทิศไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"
แข่งขันฟุตซอลนักเรียนอำเภอรือเสาะคัพ ครั้งที่ ๑
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการ จ.นราธิวาส
พิธีละหมาดฮายัด
การแข่งขันฮูลาฮูบรอบคัดเลือก ณ โรงพยาบาลรือเสาะ
กิจกรรมรวมพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เทิศไท้ 80 พรรษา มหาราชินี
กิจกรรมแข่งขันทักษะสุนทรภู่
มหกรรมกีฬา เพื่อความสามัคคี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานของดีเมืองรือเสาะ
กิจกรรม ไหว้ครู
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 (ระดับอำเภอ)
โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2555
ทัศนะศึกษา โรงงาน Hand in Hand
การเรียนการสอน ปันจักสีลัต
Djน้อย ฝึกน้องๆ รุ่นใหม่
ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ณ อาคารฟ้าขาว
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
โครงการดื่มนมโรงเรียนฟรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล
บรรยากาศ เปิดเทอมวันแรก
พิธีมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 11/2554
การแข่งขันว่ายน้ำ
ประเมินรอบ 3 โดย ส.ม.ศ.
ประชุมเตรียมรับการประเมินรอบ 3
ร่วมงานมหกรรมวิชาการสู่สังคม
ประเมินภายใน โดย สช.นราธิวาส
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ทัศนะศึกษาพัฒนาความรู้ ระดับประถม
โครงการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
มายากลโชว์การกุศล
มายากลโชว์การกุศล
เทศการวันตรุษจีน
การแข่งขันรายการ"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล จ.สงขลา"
ยินดีต้อนรับ
ทัศนะศึกษาพัฒนาความรู้ ระดับอนุบาล
สอบ ONET ณ อ.น.ส.dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู


โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com